Administratieve Diensten

Administratieve
DienstenWijsma Adviseurs biedt u een compleet pakket administratieve en fiscaaljuridische dienstverlening. Wij bieden begeleiding vanaf het moment dat u overweegt om voor u zelf te beginnen, tot het moment dat u besluit uw onderneming te verkopen of te beëindigen.

Uw financiële administratie voert u op de eerste plaats voor uzelf: een up-to-date administratie biedt u onmisbare informatie over de ontwikkeling van uw bedrijf. Deze informatie maakt het voor u mogelijk tijdig actie te ondernemen.
Daarnaast speelt uw financiële administratie een belangrijke rol in uw relatie met de overheid. Uw financiële administratie dient te voldoen aan de eisen die met name de Belastingdienst daaraan stelt. Veel ondernemers zijn zich daarvan onvoldoende bewust, wat kan leiden tot grote conflicten met de Belastingdienst en ernstige (financiële) gevolgen. Wijsma Adviseurs maakt u attent op de risico’s die aan bepaalde administratieve handelwijzen kleven, zodat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan.

Wijsma Adviseurs verzorgt indien gewenst uw gehele loonadministratie, verzorgt de aanlevering van gegevens aan het pensioenfonds en kan de formulierenstroom die overigens het hebben van personeel met zich meebrengt, desgewenst ook verzorgen.
Vanzelfsprekend verzorgt Wijsma Adviseurs uw aangiften omzet-, loon-, inkomsten- en vennootschapsbelasting nauwgezet en vakkundig. Ook minder vaak voorkomende aangiften, zoals de aangifte Successierecht, kunnen door ons worden verzorgd.

Een startende ondernemer stuit op een hoeveelheid regels en instanties waarop (vaak) niet gerekend is. Daarnaast blijkt het in de praktijk veel minder eenvoudig om een starterskrediet bij een bank te krijgen, dan de commercials doen vermoeden. Ook hier geldt dat professionele en vakkundige begeleiding vanaf het eerste moment in uw voordeel werkt. Wij hebben ruime ervaring in het begeleiden van startende ondernemers, van het opstellen van een ondernemingsplan tot het voeren van onderhandelings- en begeleidingsgesprekken met Gemeenten, verhuurders en andere betrokkenen.

Het nauwgezet administreren en vastleggen van financiële gebeurtenissen, zit niet iedere ondernemer in het bloed. Alhoewel sommige ondernemers briljant zijn op hun vakgebied, komt het voor dat zij de administratieve kant van de onderneming verwaarlozen en zo veel geld verliezen. Wijsma Adviseurs is in staat en heeft ervaring met het opzetten van deugdelijke administratieve organisatie en het bieden van begeleiding bij het volgen daarvan.
Deze site verstrekt u informatie over onze organisatie en de diensten die wij u kunnen bieden. Mocht u vragen hebben neem dan gerust contact met ons op.