Financiële Administratie

Financiële
AdministratieUw financiële administratie vormt het financiële verslag van uw onderneming. U bent als ondernemer verplicht om binnen een redelijke termijn inzicht te kunnen verschaffen in uw financiële positie. Daarvoor is het nodig dat uw financiële administratie up-to-date is.

Het door ons gebruikte boekhoudpakket, Exact-online, biedt u desgewenst de mogelijkheid om dagelijks toegang te hebben tot uw eigen administratie. Hieraan kunt u essentiële informatie aan ontlenen voor uw bedrijfsvoering. U kunt bijvoorbeeld up-to-date informatie over uw omzet- en kostenontwikkeling krijgen vanachter uw eigen computer. Een ander voordeel is dat u natuurlijk zelf kunt controleren in hoeverre uw administratie ook daadwerkelijk bij is.

Er schuilen grote gevaren in een financiële administratie die niet is ingericht naar de eisen die de wet daaraan stelt. Veel boekhoud- en administratiekantoren zijn zich niet bewust van deze gevaren. U bent verplicht uw administratie in te richten overeenkomstig de eisen die het desbetreffende bedrijf stelt. Zo is bijvoorbeeld bij een bedrijf waar veel kasgeld omgaat, een sluitend kasboek met regelmatige afsluitingen verplicht. Ook de omvang van uw bedrijf maakt dat de aan de financiële administratie te stellen eisen kunnen afwijken.
De gevolgen van een financiële administratie die niet aan de daaraan te stellen eisen voldoet, kunnen verstrekkend zijn. Zodanig zelfs, dat het kan leiden tot uw faillissement. U dient zich bewust te zijn van het feit dat de Belastingdienst over het algemeen de bevoegdheid heeft om de afgelopen vijf jaren te controleren en eventueel naheffings- of navorderingsaanslagen op te leggen. Over het nageheven of nagevorderde belastingbedrag wordt heffingsrente berekend en eventueel een administratieve boete, welke (over het algemeen) kan oplopen tot 50% van het nageheven of nagevorderde belastingbedrag.

Kortom: wees u bewust van de noodzaak om uw administratie goed in te richten en juist te voeren. Wijsma Adviseurs bezit bij uitstek de kennis en ervaring om u deskundig te adviseren en te begeleiden.
Deze site verstrekt u informatie over onze organisatie en de diensten die wij u kunnen bieden. Mocht u vragen hebben neem dan gerust contact met ons op.

Geen fiscale verassingen achteraf!

Wijsma Adviseurs