Fiscale Advisering

Fiscale
AdviseringBijna ieder besluit dat een ondernemer neemt, heeft fiscale gevolgen. Het is daarom goed dat je als ondernemer weet wat deze gevolgen (kunnen) zijn. Vele ondernemers lopen aanzienlijke fiscale risico’s zonder dat zij zich van de, vaak vergaande, gevolgen bewust zijn.

Fiscale begeleiding en advisering is daarom een noodzaak voor de ondernemer.

Een onderneming is een dynamisch geheel, waarbij regelmatig beoordeeld moet worden of de huidige bedrijfsstructuur nog wel de optimale is. Door veranderingen binnen de onderneming, zoals een aanzienlijke toename of afname van de winst, kan het gewenst zijn de rechtsvorm te wijzigen of veranderingen binnen de groep vennootschappen aan te brengen. Echter, ook door wetswijzigingen kan het noodzakelijk worden de structuur te evalueren. Daarvoor heeft u een adviseur nodig die weet wat er speelt en wat de (on)mogelijkheden zijn. Wijsma Adviseurs is een adviseur die beschikt over de kennis en de ervaring om u juist te kunnen adviseren.
Een ondernemer moet zich bewust zijn van zijn of haar toekomstperspectief. De fiscale regelgeving kent verschillende bepalingen waardoor het fiscaal slecht uitpakt om van vandaag op morgen een besluit te nemen met betrekking tot de beëindiging van het ondernemerschap. Dergelijk nadelige fiscale gevolgen zijn vaak te voorkomen indien tijdig, dat wil zeggen jaren van te voren, een juiste exit-strategie wordt geformuleerd. Door op het juiste moment de juiste stappen te zetten, kan fiscale handelingsvrijheid worden gecreëerd waardoor er flink op de belastingheffing kan worden bespaard.

Fiscale advisering is een taak van professionals. Van mensen die specifiek in het fiscale recht zijn geschoold en de ervaring hebben om er mee te werken. Wijsma Adviseurs biedt u die expertise.
Deze site verstrekt u informatie over onze organisatie en de diensten die wij u kunnen bieden. Mocht u vragen hebben neem dan gerust contact met ons op.

Professionals in Fiscaal advies!

Wijsma Adviseurs