Loonadministratie

LoonadministratieEen werkgever dient een loonadministratie te voeren met betrekking tot zijn personeel. Wijsma Adviseurs kan uw loonadministratie efficiënt en vakkundig verzorgen. Het verzorgen van de loonadministratie behelst het verzorgen van de loonberekeningen van uw personeelsleden, het verstrekken van salarisspecificaties en verzorgen van uw maandelijkse of vierwekelijkse aangifte loonheffingen (loonbelasting en premieheffing werknemersverzekeringen).

De aangifte loonheffing dient elektronisch aan de Belastingdienst te worden ingezonden. Onze programmatuur is daar vanzelfsprekend op ingericht en voldoet aan de te stellen eisen, zoals bijvoorbeeld het voortschrijdend rekenen.

Bij het voeren van een loonadministratie komt echter meer kijken. Ontwikkelingen in CAO’s en wetswijzigingen kunnen van directe invloed zijn op uw loonontwikkeling en daardoor op de loonberekeningen. In overleg worden deze ontwikkelingen door ons gesignaleerd en met u besproken.
Tenslotte verzorgen wij desgewenst ook de communicatie met uw pensioenfonds en ziekteverzuimverzekeraar. Ook hier biedt Wijsma Adviseurs u de zekerheid niet achter de feiten aan te lopen, maar weet u dat tijdig en volledig de noodzakelijke informatie aan de betrokken partijen wordt verstrekt.

Wij verzorgen ook arbeidsovereenkomsten en staan u bij als u een conflict met een personeelslid krijgt. Over het algemeen worden deze conflicten uiteindelijk in der minne geschikt. Indien een conflict uiteindelijk echter onoplosbaar blijkt, dan beschikt Wijsma Adviseurs over een uitstekend netwerk van professionals, die u op de dezelfde vertrouwde basis juridisch verder kunnen bijstaan tegen een gereduceerd tarief.
Deze site verstrekt u informatie over onze organisatie en de diensten die wij u kunnen bieden. Mocht u vragen hebben neem dan gerust contact met ons op.

Voor een efficiënte vakkundige loonadministratie

Wijsma Adviseurs