Starters Begeleiding

Starters
BegeleidingJaarlijks starten duizenden mensen een nieuwe onderneming. Al deze mensen zijn enthousiast begonnen, in de verwachting een succesvolle onderneming te kunnen vormgeven. In de praktijk blijkt het starten van een nieuwe onderneming echter niet zo eenvoudig. Na enkele jaren heeft al meer dan 50% van deze starters de onderneming beëindigd.

Goede begeleiding in de startfase is onmisbaar. Het begin van iedere nieuwe onderneming is het idee van de ondernemer. De volgende stap is het realistisch doorrekenen van het idee in de vorm van een ondernemingsplan. Dit uitgewerkte plan biedt u inzicht in de haalbaarheid van uw idee. Wijsma Adviseurs heeft ruime ervaring in het opstellen van realistische ondernemingsplannen.

Vaak gaat het starten van een nieuwe onderneming gepaard met investeringen of de overname van een bestaande onderneming. Omdat daarbij vaak sprake is van aanzienlijke en niet eenvoudig te onderkennen risico’s, is juridische begeleiding vaak onmisbaar. Daarbij is een kritische houding van uw adviseur een noodzaak: de adviseur moet u immers behoeden voor misstappen, welke mogelijk door een overmatig enthousiasme op de loer liggen.
Na de start van de onderneming ervaart de startende ondernemer vaak onvoorziene en onverwachte gebeurtenissen, die een grote invloed kunnen hebben op het bestaan van de onderneming. Het is dan prettig te weten dat Wijsma Adviseurs een ruime ervaring heeft in diverse branches en vele starters op weg heeft geholpen. Problemen zijn er om op te lossen en Wijsma Adviseurs staat u daarbij met raad en daad bij.
Deze site verstrekt u informatie over onze organisatie en de diensten die wij u kunnen bieden. Mocht u vragen hebben neem dan gerust contact met ons op.

Omdat u als starter vooral moet kunnen ondernemen!

Wijsma Adviseurs